Podnikateľský úver môžete získať cez banku aj nebankovku

V článku sa dozvieš:

Každý podnikateľ volí zvyčajne ako prvú voľbu financovania investíciu vlastných zdrojov a času, druhou voľbou je prizvanie investora a treťou podnikateľský úver z banky. Ak prvé tri možnosti nezafungujú, existuje aj plán D, a to podnikateľský úver z nebankovky. K dispozícii sú úvery či pôžičky pre začínajúcich podnikateľov, ale aj pre tých, ktorí potrebujú finančnú injekciu do rozbehnutého biznisu. Čítajte, ako sa dá naštartovať, rozbehnúť či nakopnúť podnikanie s pomocou financií z podnikateľského úveru.

Čím sa líši podnikateľský úver od spotrebiteľského?

Rozdielov je viacero, ale základný rozdiel je cieľová skupina: podnikateľský alebo biznis úver je určený pre žiadateľov, ktorí podnikajú a peniaze si chcú požičať nie ako súkromná osoba, ale „na firmu“. Ďalším rozdielom je účel úveru – podnikateľský úver má financovať podnikanie. Rozdielne je aj dokladovanie príjmu a nezanedbateľným rozdielovým prvkom je aj výška úveru– biznis úver môže dosahovať aj výšku v státisícoch €.

Spotrebiteľský úver je zo zákona určený pre bežných spotrebiteľov na spotrebu. Podnikateľský úver slúži na financovanie podnikania podnikateľov – toľko k otázke, pre koho sú podnikateľské úvery vhodné. Môžeme tiež oprávnene tvrdiť, že podnikateľský úver môže mať iné, často výhodnejšie podmienky, ako bežný spotrebiteľský úver. Pochopiteľne, s inými garanciami a zárukami na strane žiadateľa. Poplatky a úroky úveru si podnikateľ vie uplatniť do nákladov.

 

Druhy podnikateľských úverov

Ponuka biznis úverov na slovenskom podnikateľskom trhu pomerne podrobne zrkadlí potreby podnikateľov, začínajúcich aj ostrieľaných, živnostníkov či majiteľov firiem akéhokoľvek druhu. Podľa zamerania ich môžeme rozdeliť na úvery, na ktoré potrebujete podnikateľský zámer alebo biznis plán – toto sú úvery pre začínajúcich podnikateľov.

Existujú aj úvery, ktoré máte možnosť získať bez biznis plánu alebo predloženia podnikateľského zámeru. Tu už nejde o úver pre začínajúcich podnikateľov, nie je to ani pôžička pre začínajúcich podnikateľov, ale pôžička pre s.r.o. presnejšie pôžička pre konateľa alebo štatutára s.r.o. alebo iného typu už zabehnutej firmy.

Úver môže byť presne určený na konkrétny účel, sú však aj také podnikateľské úvery, kde svoj zámer nemusíte preukazovať a vopred poskytovateľa informovať, na čo chcete financie použiť. Toto sú ideálne finančné produkty napríklad na rozbehnutie biznisu, napríklad úvery pre začínajúcich živnostníkov.

Biznis úvery využívajú podnikatelia na financovanie chodu firmy, bežnej prevádzky, alebo ako vykrytie nedostatku financií a vyvažovanie nerovnováhy pohľadávok a záväzkov. Slúžia aj na investíciu do materiálu, tovaru, strojov, zariadení, zásob, kúpu majetku, dokonca stavbu či rekonštrukciu priestorov slúžiacich na podnikanie. Podnikateľské úvery majú štandardnú splatnosť:

 • krátkodobú do 12 mesiacov
 • strednodobú od 1 do 5 rokov
 • dlhodobú nad 5 rokov

 

Podmienky a posudzovanie

Podmienky získania podnikateľských úverov sú prakticky totožné, ako pri bežných spotrebiteľských úveroch či hypotékach. Základnou podmienkou je bonita žiadateľa, podnikatelia to však majú mierne ťažšie, pretože príjem preukazujú daňovým priznaním. Ak podnikateľ rok či dva spätne „optimalizoval“ svoje dane a príjmy tak, že nezarobil ani minimálnu mzdu, nemôže očakávať v banke či nebankovke nadšenie a ovácie.

Banky pri žiadostiach o podnikateľský úver okrem výšky príjmov podľa daňového priznania a účtovných výkazov hodnotia a posudzujú aj:

 • dĺžku podnikania
 • úverovú históriu
 • druh podnikateľskej činnosti
 • platobnú disciplínu
 • výšku obratu a zisku po zdanení
 • spôsob uplatnenia výdavkov
 • pri začínajúcich podnikateľoch predpokladané tržby

Viete…
… že okrem podnikateľských úverov majú živnostníci a podnikatelia možnosť čerpať aj hypotéky?

Nejde o takzvané „developerské úvery“ na financovanie výstavby priestorov na podnikanie, ale o klasické hypotéky, teda dlhodobé úvery na financovanie bývania. Podnikatelia pri žiadostiach o hypotéky dokladujú bankám svoje príjmy z podnikania najmä na základe daňového priznania.

 

Bankové podnikateľské úvery

Každá banka pôsobiaca na slovenskom finančnom trhu má v ponuke aj úvery pre podnikateľov. Každý podnikateľský úver má samozrejme podmienky, ktoré treba splniť. Tu sú príklady ponúk štyroch najväčších bánk.

 

Slovenská sporiteľňa

V úverovom portfóliu tejto banky je pre podnikateľov k dispozícii pôsobivé spektrum produktov financovania:

 • investičných potrieb
 • prevádzkových potrieb
 • pre agropodnikateľov
 • pre začínajúcich podnikateľov
 • obchodné financovanie, vrátane financovania exportu
 • špeciálne financovanie realitných a iných projektov, vrátane spolufinancovania z eurofondov

 

Tatra banka: BusinessÚverTB Expres

 • výška 1 000 – 160 000 €
 • bez hmotného zabezpečenia a dokladovania účelu
 • lehota splácania 1 – 6 rokov
 • pre živnostníkov a podnikateľov s minimálne 24-mesačnou podnikateľskou históriou

 

Všeobecná úverová banka

 • bezúčelové úvery pre podnikateľov od 3000 do 170 000 €
 • splatnosť 1 – 5 rokov
 • hypoúvery až do výšky 500 000 € so splatnosťou 15 rokov
 • pre podnikateľov s 1 alebo 2-ročnou podnikateľskou históriou

 

Československá obchodná banka

 • investičné úvery pre podnikateľov s obratom do a nad 1,5 milióna €
 • minimálny ročný obrat 10 000 €
 • úverový limit 4 000 – 500 000 € v závislosti od účelu a typu zabezpečenia
 • splatnosť 1 – 15 rokov
 • aj bez dokladovania účelu
 • pre podnikateľov s minimálne ročnou podnikateľskou históriou

Náš tip

Pri posudzovaní žiadosti o podnikateľský úver existujúcej, nezačínajúcej firmy či živnostníka je okrem kredibility firmy dôležitá aj platobná disciplína, čo sa daní a odvodov týka. Podnikateľ v strate, prípadne s dlhmi voči štátu, nemá prakticky šancu získať úver.

 

Nebankové podnikateľské úvery

Na tieto finančné produkty nehľadajte na nete žiadne kalkulačky, podnikateľské úvery nebankoviek však dokážete nájsť a porovnať na kvalitnom portáli. Tu je niekoľko príkladov.

HyperPôžička

 

PROFI CREDIT úvery BIZNIS ODMENA a BIZNIS ODMENA+

 • pôžička bez dokladovania podnikateľského zámeru
 • výška 1 000 – 10 000 €
 • splatnosť 12 – 60 mesiacov
 • minimálna požadovaná doba podnikania 24 mesiacov
 • ročný obrat od 10 000 €

 

SILVERSIDE Rozumná pôžička

 

Podnikateľský úver…

… je jeden z viacerých spôsobov financovania podnikania, bežne podnikateľmi využívaný a bankami aj niektorými nebankovkami poskytovaný. Všeobecne platí, že aj pri podnikateľských úveroch majú nebankovky miernejšie a benevolentnejšie podmienky na ich získanie. Na druhej strane, podnikatelia nemôžu rátať s tým, že v nebankovke majú šancu získať polmiliónový podnikateľský úver.

Zdieľaj tento článok: